26.10.14

IKT PRESTAKUNTZA IRAKASLEGOARENTZAT - FORMACIÓN TIC PARA EL PROFESORADO


Asteazkenero irakaslegoak IKT prestakuntza egiten du.
Todos los miércoles formación en TICs del profesorado
Helburuak:
 _ Ohiko ikasgelak ikasgela digitalak bilakatzea
 _ Irakasleak IKT-dun gaitasunetan trebatzea
 _ Ikasgeletako metodologia aldaketari laguntzea
 _ Eten digitala murriztea
 _ Lan dinamikoa, partehartzailea, beste ikastetxeekin lankidetzan eta sarean sustatzea
 _ Heziketa kalitatea hobetzea

 Objetivos:
 _ Convertir las aulas tradicionales en aulas digitales
 _ Capacitar al profesorado en competencias con TIC
 _ Apoyar el cambio metodológico en las aulas
 _ Reducir la brecha digital
 _ Potenciar el trabajo dinámico, participativo, en red, apoyándose en trabajos colaborativos con otros centros
 _ Mejorar la calidad de la enseñanza