20.1.21

GAINDITUGABEKO AZTERKETAK - EXAMENES DE PENDIENTES


 

15 :50-EAN IDAZKARITZA ONDOAN DAGOEN ATETIK SARTUKO DA

16:00-ETAN ATEA ITXI ETA AZTERKETAK HASIKO DIRA

AZTERKETA EGITEKO MATERIALA EKARRI BEHAR DA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A LAS 15:50 SE ENTRARÁ POR LA PUERTA QUE ESTÁ JUNTO A SECRETARÍA

A LAS 16:00 SE CERRARÁ LA PUERTA Y EMPEZARÁN LOS EXÁMENES

HAY QUE TRAER EL MATERIAL PARA REALIZAR EL EXAMEN


28.11.20

NOTAS DE LA PRIMERA EVALUACION

 Estimadas familias, debido a las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia, os recordamos que las notas de la primera evaluación se han enviado el 27 de noviembre a vuestros correos de familia del dominio iesibaizabal.com


Familia agurgarriak, pandemiari aurre egiteko hartutako neurriengatik,  azaroaren 27an lehen ebaluaketako notak iesibaizabal.com-ekon familien gmailetara bidali ditugula gogorazten dizuegu.

 

10.6.20

2019-2020 ikasturteko EZ OHIOZKO AZTERKETAK - EXAMENES EXTRAORDINARIOS


GUTXIENEKOAK / MINIMOS- Ikastetxeko sarrera patiotik egingo da.

- Ikasleek azterketa baino 15 minutu lehenago egon beharko dute patioan. Berandu iristen den ikasleak ezingo da azterketara sartu.

- Sartu aurretik tenperatura hartuko zaie, eta eskuak garbitu beharko dira gel hidroalkoholikoarekin.

- Maskara nahitaez erabili behar da.

- Zuzenean igoko dira adierazten zaien gelara, beti segurtasun-tartea mantenduz. Gelan irakasle bat egongo da non eseri adieraziko diena. Ezin izango dute beren lekua trukatu.

- Ikasle bakoitzak bere materiala ekarriko du (boligrafoak, arkatzak, gomak, erregelak, kalkulagailua, typex, aurikularrak. …). Ezin da materialik partekatu.
 


MEDIDAS DE SEGURIDAD


-La entrada al centro se realizará por el patio.

-Los alumnos deberán estar en el patio 15 minutos antes del examen. El alumno que llegue tarde no podrá entrar al examen.

-Antes de entrar se les tomará la temperatura y deberán lavarse las manos con el gel hidroalcoholico.

-Es obligatorio el uso de mascarilla.

-Subirán directamente al aula que se les  indique, manteniendo siempre la distancia de seguridad. En el aula habrá un profesor que les indicará dónde sentarse. No podrán cambiarse de  sitio.

-Cada alumno traerá su material (bolígrafos,  lápices, gomas, reglas, calculadora,  typex,auriculares… ) No se puede compartir material.