20.2.17

IRTEERA: Peñas negras

Salida : Peñas negras

DBH 3. kurtsoko ikasleak La Arboleda-ra joan dira.
La Arboleda inguruko meatzaritzan Industri Iraultzak sortutako ondorioak aztertzeko aukera izan dute.

Los alumnos de 3º ESO han ido a la Arboleda, donde han estudiado las consecuencias de la revolución industrial en la zona.

17.2.17

Jubilazioa: Idoye

Idoye , Gizarte irakaslea jubilatu egin da

Disfrutau eta musu handi handi bat


Irteera: Guggenheim Museoa

DBH 4. kurtsoko ikasleak Guggenheim Museoa bisitatzera joan dira.
Museoaren alderdi azpimarragarrienak ezagutzeko aukera izan dute. 

Los alumnos de 4º ESO han visitado el museo Guggenheim. Esta visita permite descubrir los aspectos más destacados del Museo.
10.2.17

'ATE ZABALIK' JARDUNALDIAK - JORNADAS 'PUERTAS ABIERTAS''ATE ZABALIK' JARDUNALDIAK - JORNADAS 'PUERTAS ABIERTAS'Urtarrilaren 31an 'Ate Zabalik' Jardunaldiak izan ditugu institutuan. 
Familiak eta 6. mailako ikasleak bisita egin dute eta ezagutu dituzte institutuko baliabideak.

El 31 de enero se ha celebrado en el centro las Jornadas 'Puertas Abiertas'. 
Las familias y el alumnado de 6º curso han visitado el centro y han conocido todas las instalciones
IRTEERA: ANTZOKIA

Salida: Teatro en castellano

DBH 4. eta DBH 3. kurtsoko ikasleak Eliseoko  Zelaiak Antzokira joan ziren  "El perro del Hortelano" antzezlana ikustera. Bukatu eta gero antzezlanari buruzko galderak egiteko aurkera izan zituzten ikasleek.

Los alumnos de 3º y 4 ºESO han ido al teatro Campos Eliseos a ver la obra en castellano "El perro del Hortelano". Después tuvieron ocasión de hacer preguntas sobre la obra.IRTEERA : ABAO


Salida: ABAO

DBH 1 kurtsoko ikasleak ABAO bisitatzera joan dira. Bisita gidatuak Backstage-ra
Ikasleek antzokiko espazio fisikoak ikus ditzakete: jostundegia, kamerinoak, entsegu-aretoak eta agertokia. 

Visitas guiadas al Backstage

Los alumnos pueden ver los diferentes espacios físicos del teatro: la sastrería, los camerinos, las salas de ensayo y el escenario. 

30.1.17

 MATRÍCULA 2017/2018


La matrícula para el curso 2017/2018 se realizará en estas fechas:


Horario de Secretaría:

  • Por la mañana de 9.00 - 13.00     los días 31 enero (martes) y 1(miércoles), 2 (jueves), 3 (viernes), 6 (lunes) y 7 (martes) de febrero.
  •  
DOCUMENTACIÓN
CON LA SOLICITUD HAY QUE ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE
Impreso oficial
Fotocopia de las hojas del Libro de Familia correspondiente al alumno/a y a su padre y madre o tutor/a.

Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.

Fotocopia del DNI (NIE en caso de extranjeros) del padre, madre o tutor/a legal del alumno/a

Cuestionario de necesidades educativas especiales en caso de alumnos/as con dichas necesidades.

En caso de familias separadas: Convenio regulador y/o resolución judicial.
ADEMÁS, SI SE TIENE
Libro de Familia Numerosa

Certificado de Minusvalía

Os esperamos en el IES IBAIZABAL BHI en la JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS el 31 DE ENERO A LAS 18:00

MATRIKULAZIOA  17/18


17/18 ikasturterako ikasleen onarpen prozesua honako datetan izango da:


Idazkaritzako ordutegia hurrengoa izango da:

  • Goizez: 9.00 - 13.00       ondoko egunetan Urtarilan 31  (asteartean)  eta otsailan 1(asteazkenean), 2 (ostegunean), 3 (ostiralean), 6 (astelehenean) y 7 (asteartean).
  •  
DOKUMENTAZIOA
DERRIGORREZKOA

Inprimaki ofiziala

Ikaslearen eta haren gurasoen edo tutorearen familia-liburuko orrien fotokopiak.

Udalak emandako familia erroldatze egiaztagiria (ikaslearena eta aita ama edo tutorearena).

Ikaslearen aitaren, amaren edo legezko tutorearen NANaren (AIZrena atzerritarren kasuan) kopia.

Hezkuntza-premia bereziei buruzko galdetegia, beharrezko denean.

Familia banandua edo dibortziatua izatekotan, berezko protokoloa bete izanaren agiria (ezkontide ohiaren baimen-idazkia, ebazpen judiziala edo behin-behineko neurria, etab.)
BESTETIK, IZANEZ GERO
Familia ugari liburua

Elbarritasun egiaztagiria (ikaslearena, guraso edo tutorearena, neba-arrebena)

Etor zaitez IES IBAIZABAL BHInstitutura  ATE IREKIEN JARDUNALDIra URTARRILAren 31an 18:00etan!

IRTEERA : THEATER


Salida .Teatro en inglés

DBH 4. kurtsoko ikasleak Eliseoko  Zelaiak Antzokira joan ziren  "The Phamtom of the Opera" antzezlana ikustera. Bukatu eta gero antzezlanari buruzko galderak egiteko aurkera izan zituzten ikasleek.

Los alumnos de 4 ºESO han ido al teatro Campos Eliseos a ver la obra en inglés  "The Phamtom of the Opera". Después tuvieron ocasión de hacer preguntas sobre la obra.