14.11.13

GAINDITZEKO IRIZPIDEAK GAINDITU GABEENTZAT - CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA PENDIENTES


CONDICIONES PARA APROBAR: 
PARA EL ALUMNADO QUE PARTICIPA EN LA ACTIVIDAD DE “PENDIENTES” DE HAUSPOA: 
A) Generales: 
1) Asistir regularmente a las sesiones. No se admitirán más de 2 faltas. 
2) Aprovechar las sesiones y realizar las actividades propuestas. 
3) Mostrar un comportamiento adecuado. 
4) Si el/la alumno/a no cumple las condiciones anteriores, quedará fuera del Proyecto Hauspoa. B) Específicas de cada asignatura: 
 Se detallan en tabla adjunta. 
PARA EL ALUMNADO QUE NO PARTICIPA EN LA ACTIVIDAD: 
Realizarán un examen en la 2º quincena de mayo (Las fechas se concretarán con antelación). 
GAINDITZEKO BALDINTZAK 
HAUSPOA PROGRAMAko “GAINDITU GABE” JARDUERAN PARTE HARTZEN DUTEN IKASLEEI 
A) Orokorrak: 
1) Saioetara erregulartasunez etortzea. 2 hutsegite baino gehiago ez dira onartuko. 
2) Saioak aprobetxatzea eta bidalitako jarduerak egitea. 
3) Jarrera egokia izatea. 
4) Aurreko baldintzak betetzen ez badira, ikasleak Hauspoa Proiektutik kanpo geratuko da.
 B) Irakasgai bakoitzarenak 
 Ondoko taulan azaltzen dira. 
JARDUERETAN PARTE HARTZEN EZ DUTENENTZAT: 
Maiatzaren 2. hamabostaldian azterketa bat izango dute. (Datak aurrerago zehaztuko dira)