18.4.13

EBALUAZIO DIAGNÓSTIKOA - EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA


DBHko 2. mailako ikasleei ebaluazio diagnostikoa egin zaie apirilaren 15 eta 16an
Los días 15-16 de abril se ha realizado la evaluación diagnóstica al alumnado de 2º ESO