24.10.12

BIDE LAGUNAK. ESKOLAKO IKASLEEN BISITA


Urriaren 23an, Zamakolako ikasleak institutura etorri dira, BIDE LAGUNAK proiektua aurkezteko, eta laguntza eskatzera
Alumnos del colegio Zamakola han visitado el instituto para presentarnos el proyecto BIDE LAGUNAK y para pedir colaboración 

Proiektuak ume baten bizitzan funtsezkoak diren alderdi bi sustatu nahi ditu: bere autonomia eta parte-hartzea.
Sei eta hamaika urte bitarteko umeei autonomia itzultzeko lehenengo urratsa honakoa izan da: eskolara joan eta etxera itzultzea, pertsona nagusien laguntzarik gabe. Orain dela hogei edo hogeita hamar urte guztiz arrunta zen hori, baina, gaur egun, guztiz pentsaezina zen. Aurrerapausoak ematen joateko abiarazi ziren Bide Lagunak.
Bide Lagunak deritzogu auzoa osatzen duten guneetako bakoitzetik eskolara iristeko ibilbide seguruak sortzeari. Horretarako, familien, eskolaren, tokiko administrazioen, elkarteen eta merkatarien parte-hartzea izan dugu.

El proyecto pretende promover dos aspectos fundamentales en la vida de una niña o niño: su autonomía y su participación.
El primer paso para devolver la autonomía a las niñas y niños de seis a once años, ha sido pedir que vayan a la escuela y vuelvan a casa sin ser acompañados por las personas adultas. Esto hasta hace veinte, treinta años era absolutamente normal, hoy se consideraba imposible. Para ir dando pasos hacia ello se iniciaron los Caminos Amigos.
Llamamos Caminos Amigos a la creación de recorridos seguros para llegar a la escuela, desde cada una de las zonas que integran el barrio. Para ello hemos contado con la implicación de las familias, de la escuela, de las Administraciones locales, de las asociaciones y de los comerciantes.