25.1.12

ESKOLA PUBLIKOA: MATRIKULAZIOAREN EPEA ZABALTZEN DA. SE ABRE EL PLAZO PARA HACER LA MATRÍCULA EN LA ESCUELA PÚBLICA