15.1.15

IRAKASLEGOAREN PRESTAKUNTZA: 'GATAZKAK KONPONTZEKO-ERALDATZEKO PROZESUAK' IKASTARO-TAILERRA. FORMACIÓN DEL PROFESORADO: CURSO -TALLER ' PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS'


Urtarrilaren 14ean Irakaslegoa hasi da ikastaro bat GEUZ erakundearekin 
(Gatazka Eraldatzeko Unibertsitate Zentroa)

GEUZ erakundeak arlo ezberdinetan lan egiten du, egokiak diren gatazkak konpontzeko-eraldatzeko prozesuak erabiliz. Prozedura eta prozesu hauen azpian dagoen filosofiak, gatazkaren konponketa arazoaren parte diren pertsona guztientzat onuragarria izatea bultzatzen du.
HELBURUAK
  • Hezkuntza sisteman aldaketa jasangarria bultzatu, bizikidetzarako eta gatazken konponketarako eredu eraikitzaile eta baketsua lortzera bideratua. 
  • Partaidetzan, elkarlanean eta elkarrizketan oinarritutako bizikidetza eredu baketsu baterako tresnak eman. 
  • Eskolan eguneroko bizitzan aurkitzen diren egoera gatazkatsuak ikasketarako aukeran bihurtu.

El 14 de enero el profesorado del centro ha comenzado un curso taller con GEUZ 
(Centro Universitario de Transformación de Conflictos)
GEUZ lleva a cabo su misión en diversos ámbitos y mediante un variado número de procedimientos propios de la resolución/transformación de conflictos. Subyacente a todos estos procesos y procedimientos está la filosofía de que los problemas pueden ser resueltos de modo que beneficien a todos los implicados en el problema.
OBJETIVOS
  • Provocar un cambio sostenible en el sistema escolar hacia un modelo constructivo y pacífico de convivencia y resolución de conflictos. 
  • Proporcionar herramientas al servicio de un modelo de convivencia pacífico basado en la participación, la colaboración y el diálogo. 
  • Convertir las situaciones conflictivas que se viven diariamente en la escuela en oportunidades de aprendizaje.