22.4.13

2013/2014 IKASTURTERAKO BATXILERGOKO IKASLE BERRIEN ONARPENAREN EPEA - PLAZO DE ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS DE BACHILLERATO 2013/2014

Entrar-Sartu

  Eskabideak eta dokumentazioa aurkezteko: maiatzaren 2tik 14ra, biak barne.
Entrega de solicitudes y documentación: del 2 al 14 de mayo, ambos inclusive