7.3.13

GOOGLE APPS-EN BILA EDO ZELAN LORTU GOOGLE APPS EDU.II ENCUENTRO DE GOOGLE APPS EDUCACIÓN

II Encuentro EEGApps (foto Panorama en BiscayTIK)
 Martxoaren 6an parte hartu dugu jardunaldi honetan. Gure institutuak eskatu du Google Apps Edu (herramientas gratuitas de correo electrónico y de colaboración para centros educativos). Beste zentru batzuk esperientza luzea daukate arlo honetan eta horrexegatik jardunaldi honetara joan gara ikastera.
Jardunaldi honen helburuak:
-Ideiak eta esperientziak partekatzeko elkargune birtuala duen Ikastetxeen talde bat sendotu / Consolidar un grupo de Centros con un lugar de encuentro virtual para intercambiar dudas y experiencias.
-Administrazioak ezagutuko duen "ikastetxe sare" bat sortu EAEn / Constituir una "Red de Centros" en Euskadi que sea reconocida por la Administración educativa.
-Norbanakoen zalantzak eta esperientzien partekatzea erraztu. Aldiroko ikastetxe partaideen praktika onak elkarri erakusteko aurkezpenak egitea erratu. /  Facilitar el intercambio de experiencias, la solución de dudas particulares y la presentación periódica de buenas practicas en nuestros respectivos centros.