20.2.13

DBH 1. MAILAKOAK EUSKADIKO BIODIBERTSITATE ZENTROAN. ALUMNADO DE 1º ESO EN EL CENTRO DE BIODIVERSIDAD DE EUSKADI

Otsailaren 19an
Ingurumen Hezkuntza eta Sentsibilizaziorako Eskola Programa Didaktikoa, Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen-Estrategia 2002-2020 barnean kokatua, Euskadiko Biodibertsitate Zentroaren ingurumen-hezkuntza elementu nagusietako bat da, eta ingurumena behatzeko, aztertzeko, gozatzeko eta hobetzeko hainbat jardueratan oinarrituta dago. Web eta deskargatzeko unitate didaktikoak
El 19 de febrero
El Programa Escolar de Educación y Sensibilización Ambiental, enmarcado en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020, es uno de los elementos principales del Centro de Biodiversidad de Euskadi y está basado en actividades de aprendizaje mediante observación, análisis, disfrute y mejora del medio. Web y Materiales de descarga