25.11.11

GURE IKASLEGOAREN EMAITZA ONAK: RESULTADOS DEL INFORME PISA


Senide agurgarriak:

Jakin arazi nahi dizuegu PISA Informearen emaitzak.
PISA (15 urteko Ikasleen Nazioarteko Ebaluaziorako Programa) bultzatutako ebaluazio proposamena Matematikaren, Zientzien eta Irakurketaren esparruetan egindako ebaluaziorako ikerketa konparatiboa da eta 3 urtean behin egin ohi dute.
Ebaluazio honetan gure ikastetxeko 15 urteko 26 ikaslek parte hartu dute.

Informazioaren interesa gure ikastetxeko ikasleen eta ondorengoekin egindako alderaketan dago:
• ELGAko herrialde guztien bataz besteko orokorra.
• Euskal Autonomia Erkidego osoko ikasleak (EAE).
• Ikastetxeko ikasleen maila sozio-ekonomiko eta kultural (ESCS) bera duten EAEko ikastetxeetako familien batez bestekoa.
• Ikastetxeko ikasleen maila sozio-ekonomiko eta kultural (ESCS) bera duten ELGAko ikastetxeetako familien batez bestekoa.

Hiru frogetan, gure ikasleen emaitza orokorrak gure ESCS berdina duten ikastetxeetakoak baino hobeak izan dira, eta kasu batzuetan, Euskadiko media eta ELGAkoa baino hobeak.
Zuzendaritza taldeak
Estimadas Familias:

Queremos compartir con vosotr@s los resultados del Informe Pisa 2009.
El Informe Pisa (Programa para la Evaluación Internacional de los alumn@s de 15 años) se trata de un estudio de tipo comparativo de evaluación en los ámbitos de Lectura, Matemáticas y Ciencias. Este estudio se realiza cada 3 años
En esta evaluación han tomado parte 26 alumn@s de 15 años de nuestro centro.

El interés de la información está en las comparaciones del alumnado de nuestro centro con:
• La media general de los países de la OCDE.
• El alumnado de toda la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAV).
• El alumnado de los centros de la CAV con el mismo nivel socioeconómico y cultural (ESCS) que las familias del centro.
• El alumnado los centros de la OCDE con el mismo nivel socio económico y cultural (ESCS) que las familias del centro.


En las tres pruebas los resultados globales de nuestro alumnado han sido superiores a la media de los centros con nuestro mismo ESCS y en algunos casos superiores a la media de Euskadi y/o de la OCDE.

El Equipo Directivo