9.11.11

Irakaslegoaren prestakuntza: Las TICs nos ayudan a mejorar nuestra práctica docente


LAS TICS NOS AYUDAN A MEJORAR NUESTRA PRÁCTICA DOCENTE
IRAKASLEGOAREN PRESTAKUNTZA ASTEAZKENERO ARRATSALDEZ

HELBURUAK:
1.- IKTak kurrikulumeko arlo desberdinetako edukietan sartu, irakasleek garatu behar dituzten gaitasun digitalak erreferenzitzat edukiz.

2.- Komunikazioen erabilerako estrategia berrien aplikatzea eta ezgutzea orokortu, Web 2.0 tresnez baliatuz.

EKINTZAK
1. Eskola 2.0ari lotutako hardwarea (netbookak, wifi, arbel digitala, etb) eta horren erabilera gelan ezagutzea.
2. AGREGA plataformako materialak eta Eskola 2.0 softwareaz ekoiztutako batzuk ezagutu eta erabiltzea.
3. Gure ikasgaiekin erlazionatutako eduki didaktikoak eta lan kolaboratiboak baimentzen dituzten blogak edo siteak ekoiztea.
Texto de la columna (lado izquierdo)
OBJETIVOS:
1.- Integrar las TIC en los contenidos curriculares de las distintas áreas y teniendo como referencia las competencias digitales a desarrollar en el alumnado.
2.- Generalizar el conocimiento y la aplicación de nuevas estrategias de uso de las comunicaciones con herramientas web 2.0 (blog, sites, wikis, email, etc).

ACCIONES:
1. Conocer el funcionamiento del hardware (netbooks, wifi, pizarra digital, etc) asociado a Eskola 2.0 y su utilización en el aula.
2. Conocer y trabajar materiales de la plataforma AGREGA y otros producidos con el software disponible en Eskola 2.0.
3. Elaborar blogs y/o sites con contenido didáctico relacionado con nuestras asignaturas y que permitan el trabajo colaborativo.
Texto de la columna (lado derecho)