30.9.11

TUTOREAK 2011 - 2012 TUTORES

1B
Lourdes Bilbao Castillo
1D1
BegoñaAguirre Monasterio
1D2
Begoña Zuluaga Iturri
2B1
Enrique González Campo
2B2
Arantza Garay Pérez
2D1
Marije García Díaz
2D2
Txomin López Sanjurjo
3B
Eduardo Aranburu Usubiaga
3D
Idoia Rotaetxe Pareja
3DC
Neskuts Itsa Duo
Alicia Urquiza Barañano
4BD
Iñaki Velasco Saiz