29.9.11

JARDUANALDIARI BURUZKO ERREFERENDUMA. REFERENDUM SOBRE LA JORNADA ESCOLAR

Convocados las familias, alumnado, profesorado y personal no docente al Referéndum sobre la jornada escolar el día 21 de septiembre de 2011, éste ha tenido lugar en el Centro I.E.S. IBAIZABAL desde las 9 a las 14 horas.
Finalizado el proceso, que se ha desarrollado con toda normalidad se ha realizado el correspondiente escrutinio con el siguiente resultado que podéis leer arriba.
Senideak, ikasleria, irakasleria, eta irakasle ez den langileria 2011ko irailaren 21rako Jardunaldiari buruzko Errefendumera deiturik, I.E.S. IBAIZABAL ikastetxean egin da 9tik 14arte ordutegian luzaturik.
Normaltasun osoz burutu den prozesua bukaturik, dagokion boto kontaketa egin da honako emaitzaz, goiko partean irakurri dezakezue.