14.5.11

DBH 1 ESO: COMERCIO JUSTO-BIDEZKO MERKATARITZA


Tienda de Comercio Justo en Bilbao
Los días 6 y 13 de mayo, visita del alumnado de 1º ESO
Maiatzaren 6 eta 13an, DBHko l. mailakoen bisita

El Comercio Justo es una iniciativa para garantizar a las personas productoras una compesación justa por su trabajo.
El Comercio Justo nace en Holanda a finales de los años 60, por parte de algunas organizaciones que ya estaban presentes en los países del Sur con proyectos de desarrollo. Primero promovieron que los campesinos y artesanas se organizaran en cooperativas capaces de recoger sus productos y explotarlos. Al mismo tiempo en Holanda se fundó una cooperativa de importación para introducir en el país los productos del comercio alternativo. Para poner en contacto a los productores y consumidores, abrieron puntos de venta que comenzaron a ser conocidos como tiendas de la solidaridad.
El Comercio Justo pretende conseguir una distribución más equitativa de la renta y así luchar contra el empobrecimiento de los países del Sur.

El Comercio Justo se plantea como alternativa al modelo actual, demuestra que el mercado puede ser distinto, y a su vez trabaja para que así sea. Por ello una labor de las organizaciones de comercio justo, tanto o más importante que vender, es trabajar porque el mercado sea cada vez más justo, denunciando situaciones de injusticia, trabajando con los gobiernos para modificar aquellas políticas que claramente desfavorecen al SUR y concienciando a los consumidores y consumidoras para que compren conociendo y de manera responsable.

Hablamos de una nueva forma de consumir para lograr que el Comercio Justo no sea alternativo, sino que todo el comercio sea justo y cumpla unos principios de justicia.
Bidezko merkataritzaren bidez, euren lanagaitiko ordain zuzena ziurtatu gura jake ekoizleei.
Bidezko merkataritza Holandan sortzen da 60ko hamarkadaren azkenaldian, Hegoaldeko herrialdeetan garapenerako egitasmoak gauzatzen ziharduen erakundeen eskutik. Lehenengo, nekazari eta artisauak kooperatibetan alkartzea bultzatu eben, euren produktuak eurek batu eta ustiatu egiezan. Aldi berean, inportazinorako kooperatiba sortu zan Holandan, merkataritza alternatibo horrretako produktuak herrialdean sartzeko. Ekoizle eta kontsumitzaileak hartuemonetan jarteko, alkartasunaren denda deitzen ebezan salmenta puntuak zabaldu ebezan.
Bidezko merkataritzak errentearen banaketa zuzenagoa lortu gura dau, horrela, Hegoaldeko herrialdeen txirotzearen aurka borrokatu ahal izateko.

Bidezko Merkataritza hautabidetzat aurkezten da gaurko ereduaren aurrean, merkatuak desbardina izan daikela erakusten dau eta, era berean, hori egi bihurtzen saiatzen da. Horregaitik, bidezko merkataritzarako erakundeen egitekoen artean, saltzeak besteko garrantzia dau merkatu gero eta zuzenagoaren alde lan egiteak, bidegabekeriaz jantzitako egoerak salatuz, gobernuekin lan eginez HEGOALDEAREN kalterako politikak aldatzeko eta kontsumitzaileak kontzientziatuz, jakinaren gainean eta era arduratsuan erosi dagien.

Kontsumitzeko era barriaz dihardugu, Bidezko Merkataritza hautabidea ez ezik, merkataritza osoa zuzena izan daiten eta zuzentasunezko oinarriak bete dagizan.