28.3.11

FORO INTERSCOLAR DE BILBAO . BILBOKO ESKOLARTEKO FOROA


ELISA ETA SERGIO (1D2) PARTE HARTU DUTE
El 24 de marzo, los centros de Bilbao que están trabajando en el proyecto Agenda 21 Escolar, hemos celebrado el Foro interescolar anual.
En el encuentro los alumnos y alumnas se han conocido trabajando en grupo: describiendo los diagnósticos de barrio realizados, priorizando las propuestas de mejora elaboradas en los centros para llevar a los responsables municipales en junio.
Martxoak 24an, Eskolako Agendan parte hartzen dugun ikastetxeok urteroko Eskola Arteko Foroa ospatu dugu.
Bertan neska-mutilek elkar ezagutu dute talde lana garatuz: egindako auzo diagnostikoak azaltzen, ikastetxeetan egindako hobekuntza proposamenei lehentasunak ezarriz, ondorioak ekainean udal arduradunei aurkezteko.