14.6.10

EKAINAREN AZKEN EGUNAK CALENDARIO DE JUNIO

EKAINAREN EGUN ETA DATAK BEREZIAK
DIAS Y CALENDARIO ESPECIAL DE JUNIO
17 Osteguna:
3. EBALAUZIOA
(15.00-19.00)

18 Ostirala:
TXANGOA SOPUERTARA
(9.30-17.30)

NOTEN BANAKETA FAMILIEI
(goizez)

21,22,23 Astelehena, asteartea, asteazkena:
ERREKUPERAZIO KLASE EGUNAK
(8.30-2.10)
24,25,28 Osteguna, ostirala, Astelehena:
EZOHIZKO AZTERKETAK
(Behean duzu egutegia eta ikasgaiak)
(8.30-2.30)
29 Asteartea:
EZ OHIZKO EBALUAZIOA
(9.00-12.00)
NOTAK
(13.00etatik aurrera)
ERREKLAMAZIO EPEA
30 Azteazkena:
AKTAK ETA OPORRAK
(13.00)
17 Jueves:
3. EVALUACION
(15.00-19.00)

18 Viernes:
EXCURSION A SOPUERTA
(9.30-17.30)

ENTREGA DE NOTAS A LAS FAMILIAS
(por la mañana)

21,22,23 Lunes, Martes,
Miércoles:

CLASES DE RECUPERACION
(8.30-2.10)
24,25,28 Jueves,Viernes y
Lunes:

EXAMENES EXTRAORDINARIOS
(Abajo tienes el horario y las asignaturas)
(8.30-2.30)
29 Martes:
EVALUACION EXTRAORDINARIA
(9.00-12.00)
NOTAS
(A partir de 13.00)
PLAZO DE RECLAMACION
30 Miércoles:
ACTAS Y VACACIONES
(13.00)