27.4.10

ESKOLA ARTEKO FOROA. FORO INTERESCOLAR

EIDER (3 DBH D) ETA JORGE (2 DBH D) PARTE HARTU DUTE
El 22 de abril, los centros de Bilbao que están trabajando en el proyecto Agenda 21 Escolar, hemos celebrado el Foro interescolar anual en el Conservatorio de Música de Sarriko.
En el encuentro los alumnos y alumnas se han conocido trabajando en grupo: describiendo los diagnósticos de barrio realizados, priorizando las propuestas de mejora elaboradas en los centros para llevar a los responsables municipales en junio.
Apirilak 22an, Eskolako Agendan parte hartzen dugun ikastetxeok urteroko Eskola Arteko Foroa ospatu dugu Sarrikoko Musika Eskolan.
Bertan neska-mutilek elkar ezagutu dute talde lana garatuz: egindako auzo diagnostikoak azaltzen, ikastetxeetan egindako hobekuntza proposamenei lehentasunak ezarriz, ondorioak ekainean udal arduradunei aurkezteko.