12.1.10

KONTSUMOARI BURUZKO TAILERRAK

Entre el 7-15 de enero, el alumnado de 1º y 2º ESO ha asistido en el centro a unos talleres sobre consumo.
Urtarrilaren 7tik-15era, 1. eta 2. DBHko ikasleek Kontsumoari buruzko tailerrak egin dituzte.


¿QUÉ ES KONTSUMOA ESKOLETAN? Es un programa de formación itinerante de la Dirección de Consumo del Gobierno Vasco. Diseña, elabora y desarrolla actividades de formación en consumo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? A los centros escolares de Primaria y primer ciclo de Secundaria: alumnado, profesorado y padres y madres.

¿QUÉ OFRECE?

Para el alumnado: talleres sobre diferentes temas de consumo.
Para el profesorado: servicio de orientación pedagógica.
Para padres y madres: actividad informativa y formativa.

El alumnado de primer ciclo ha asistido a los siguientes:
  1. Alimentación y nutrición.
  2. Estética y alimentación: el culto al cuerpo.
  3. Ahorro energético.
  4. Publicidad y consumo.
  5. Consumo y medio ambiente
ZER DA KONTSUMOA ESKOLETAN? Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritzaren prestakuntza programa ibiltaria da. Kontsumoaren inguruko prestakuntza jarduerak diseinatzen, egiten eta garatzen ditu.

NORENTZAT? Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetako: ikasle, irakasle eta gurasoentzako.

ZER ESKAINTZEN DA?

Ikasleentzako: kontsumo arloko hainbat gairi buruzko tailerrak.
Irakasleentzako: orientabide pedagogikoaren zerbitzua.
Gurasoentzako: prestakuntza eta informazio jarduera.

1. zikloko ikasleogoa parte hartu du hauetan:
  1. Janaria eta elikapena.
  2. Estetika eta elikadura: gorputzaren gurtza.
  3. Energia aurrezteko neurriak.
  4. Publizitatea eta kontsumoa.
  5. Kontsumoa eta ingurumena.