17.11.09

TXAPELKETA: URTE BERRIKO POSTALA


CONCURSO: POSTALES DE NAVIDAD
IRUDIA
• Teknika librea
• Folio-Erdikoa edo folio-laurdena
TESTUA
• idatzita Euskaraz
• Postal batean sartzeko modukoa (Luzea ez oso)

Nahi dituzun beste aurkez ditzakezu. Gabe Sinatu, atzean izena eta taldea jarrita. Aurkezteko azken eguna
2a abenduaren izango da. Irabazlearen postala etxe guztietara banatuko da.

DIBUJO
• Técnica libre
• Medio folio o un cuarto de folio de
TEXTO
• Escrito en euskera
• No muy largo, que entre en una postal
Puedes Presentar las que quieras. Sin firmar, por la parte de atrás nombre y curso. Último día de Plazo para Presentarse: 2 diciembre. La postal ganadora se enviara A TODAS las familias.